Služby

Nabízím služby koordinátora BOZP během přípravy a během realizace stavby podle zákona č. 309/2006 Sb., zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to v plném rozsahu.

Tyto služby nabízím na základě osvědčení o své odborné způsobilosti a jsem zapsán v seznamu odborně způsobilých koordinátorů BOZP vedeným MPSV ČR.

Mou prioritou je nejen samotná bezpečnost práce na staveništi, ale taktéž spokojenost zákazníka. Ke své práci přistupuji individuálně, zodpovědně, pečlivě a jsem připraven spolehlivě hájit zájmy svého klienta.

Pro výkon své činnosti jsem pojištěn a nejsem plátcem DPH.

Svou činnost nabízím zejména pro Jihomoravský kraj, Zlínský kraj a kraj Vysočina, ostatní kraje na základě individuální dohody.