Školení

Vypracujeme pro Vaši firmu systém a osnovy školení

  • Školení a odborná příprava členů požárních hlídek a preventistů PO
  • Školení vedoucích zaměstnanců v BOZP a PO
  • Školení zaměstnanců v BOZP a PO
  • Školení řidičů referenčních vozidel
  • Školení při pracích ve výškách
  • Školení obsluh zařízení, vozíků aj.
  • Školení obsluhy motorových a řetězových pil
  • Školení jeřábníků a vazačů
  • Školení vyhrazených zdvihacích zařízení
PO img