PO

  • Kompletní služby osoby odborně způsobilé dle zákona 133/1985 Sb.
  • Zpracování dokumentace PO
  • Vedení všech důležitých dokumentů v oblasti PO
  • Kontrola pracovišť z hlediska PO, preventivních prohlídek objektů a technologického zařízení
  • Zpracování posouzení požárního nebezpečí
  • Zpracování požárních řádů, pracovišť se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím
  • Zpracování operativních plánů
  • Zpracování poplachových a evakuačních plánů, směrnic
  • Služby v oblasti prevence PO
  • Zastupování klientů při jednání a kontrolách s orgány státního požárního dozoru
PO img