BOZP

  • Vyhledání, hodnocení a posouzení všech rizik, která se objevují na pracovišti vč. jejich odstranění, nebo eliminaci.
  • Zařazení prací do kategorii
  • Směrnice k zajištění BOZP
  • Provozní řády jednotlivých provozoven
  • Poradenství a konzultace
  • Seznam osobních ochranných pracovních prostředků
  • Vytvoření právních norem BOZP
  • Zpracování traumatologického plánu
  • Kontrola pracovišť, strojů a zařízení
  • Zastupování klientů při jednání a kontrolách s orgány státního odborného dozoru
PO img